Vítejte na stránkách společnosti Liabet s.r.o.

Výroba a prodej stavebního materiálu. Stavební firma. Stavby na klíč. Komplexní stavební činnost, výstavba, rekonstrukce a opravy obytných objektů, sádrokaróny, malby a nátěry. Inženýrská činnost.

Liabet » Sortiment stavebnin

Sortiment stavebnin

Cihla betonová a liaporová CB a CL 

Cihla se používá pro kompletaci zdiva z tvárnic, je rovněž vhodná ke stavbě plotů, zídek, při terénních úpravách v zahradní architektuře. Využívá s ei jako ochrana podzemních vedení a inženýrských sítí, je náhrado upálených cihel. Při zdění se maltují vodorovné a svislé stěny.

Stropní nosníky TT/SN

Stropní vložky SVB-20 a SVK-20

Stropní destičky SDB-20

Kompletní systém stropní konstrukce pro rodinné domy, bytovky a menší průmyslové stavby. 

 Ztracené bednění BB15  BB2, BB3, BB4 a BB5  

Základové tvárnice z betonu se používají jako pomocný prvek (ztracené bednění) pro stavbu nosných betonových a železobetonových stěn, suterénních zdí, základových pásů, opěrných zdí, sloupů a sloupků. Tyto výrobky nejsou určeny jako nosné prvky a pro zabudování výrobku do stavby musí být vyplněny příslušným druhem betonu, případně železnou výztuží. Při použití na základové konstrukce se ukládají na podkladový beton o tloušťce minimálně 100 mm. Vlastní zdění se provádí převazbou o půl délky tvárnice na sucho do výšky maximálně čtyř řad. Zdivo je možno doplnit vodorovnou i svislou výztuží podle statických požadavků. Návrh výztuže s provádí obdobným způsobem jako u klasické železobetonové konstrukce. Zdivo se pak zmonolitní betonovou zálivkou. Po zavadnutí se celý cyklus opakuje.

Tvárnice zdící betonová  TZB

Tyto tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy staveb bez nároku na tepelnou izolaci, mohou se používat na vnitřní nosné a výplňové zdivo, v kombinaci jako sendvičové zdivo i jako tepelně-izolační zdivo. Při zdění se tvárnice ukládají dutinami dolů, malta se nanese na dno tvárnice. Tvárnice se zdí na sraz do zámku sousední tvárnice, svislé spáry se nevyplňují. Vzhledem k velké přesnosti tvárnic je jejich předností malá spotřeba malty a snadná práce bez nároků na kvalifikované pracovníky.

Tvárnice příčková betonová TPB

Používají se pro zdění jednoduchých a zdvojených vnitřních nenosných příček, přizdívek izolací, obezdívek instalačních vedení a pro zdění sendvičového zdiva. Je možné jimi nahradit klasické pálené cihly. Při zdění se tvárnice ukládají dnem vzhůru, na ně se nanese malta. Tvárnice se zdí na sraz do zámku sousední tvárnice, svislé spáry se nevyplňují.

Tvárnice obvodová liaporová TOL

Rohová liaporová TRL

Použití pro obvodové tepelněizolační zdivo a vnitřní nosné zdivo. Zdí se na sraz do zámku sousední tvárnice a ukládají se plným dnem vzhůru, aby nedošlo k vyplnění svislých spár maltou. Převazba je na polovinu délky tvárnice.Tloušťka malty je 5-10 mm. Ke zdění se užívá malta s teplně-izolačními vlastnostmi, aby nedošlo ke znehodnocení tepelně-izolačních   vlastností.